THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Đăng Ký Chuỗi Sản Phẩm Thủy Sản

Sản phẩm thủy sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 3,97 tỷ USD. Tìm năng lớn, nhưng số lượng các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu tại Việt Nam còn rất hạn chế. Đa phần các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy mô nhỏ không đáp ứng về các điều kiện cơ sở, chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như: EU, Mỹ, Nhật,…đặt ra đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu hiện nay.

đăng ký chuỗi sản phẩm thủy sản

Trước cơ hội và thách thức như vậy, việc đăng ký sản xuất, kinh doanh theo mô hình chuỗi sản phẩm thủy sản an toàn là điều kiện tất yếu giúp cơ sở kiểm soát chất lượng sản phẩm của mình, đáp ứng được các yêu cầu khắc khe về xuất khẩu hiện nay.

ĐĂNG KÝ THAM GIA “ CHUỔI SẢN PHẨM AN TOÀN” ĐỐI VỚI CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

đăng ký chuỗi sản phẩm thủy sản

Điều kiện:

Cơ sở nuôi trồng thủy sản được kiểm tra, đánh giá, phân loại đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Hoặc được cấp chứng nhận/chứng chỉ VietGAP, GlobalGAP.

Quy mô: Có sản lượng 30 tấn/năm trở lên.

Hồ sơ nộp (1 bộ) gồm:

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Mẫu 3.1 – ĐKTS).
 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực, nếu có).
 • Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoặc giấy chứng nhận/chứng chỉ VietGAP hoặc tương đương (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa các đối tác tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

ĐĂNG KÝ THAM GIA “ CHUỖI SẢN PHẨM AN TOÀN” ĐỐI VỚI TÀU CÁ, CƠ SỞ THU MUA, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN

đăng ký chuỗi sản phẩm thủy sản

Điều kiện:

Cơ sở được kiểm tra đánh giá, phân loại cấp giấy “Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm” theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm thuộc chuỗi.

Quy mô: 30 tấn/năm trở lên.

Hồ sơ nộp (1 bộ) gồm:

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Mẫu 3.1 – ĐKTS).
 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận hay chứng chỉ đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 • Giấy công bố hợp quy; hoặc Giấy công bố phù hợp quy định; hoặc Giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm (còn thời hạn) đối với sản phẩm là thành phẩm (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực, nếu có).
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa các đối tác tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN” ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH

đăng ký chuỗi sản phẩm thủy sản

Điều kiện:

Cơ sở phải xếp loại A theo các văn bản sau; Nếu loại B phải có hướng khắc phục để đạt loại A trong vòng 06 tháng (theo biên bản kiểm tra):

 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 do Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương ban hành hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm thuộc chuỗi.

Hồ sơ nộp (1 bộ) gồm:

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Mẫu 5.1 – ĐKKD).
 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (còn thời hạn) trong sản xuất của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn) của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp quận – huyện trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Bản vẽ chứng minh có khu vực, bảo quản, kinh doanh riêng cho sản phẩm chuỗi (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có) (Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 • Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

B1: Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan trực thuộc quản lý ( hoặc Ban An Toàn Thực Phẩm tại Tp. Hồ Chí Minh).

B2: Tiến hành thẩm định cơ sở đối với hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày khi có thông báo hồ sơ hợp lệ . Đối với hồ sơ không hợp lệ, tiến hành bổ sung trong vòng 60 ngày, sẽ bị hủy hồ sơ nếu không bổ sung theo thời gian quy định.

B3: Cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh chuỗi sản phẩm Thủy Sản sau 9 ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định đạt từ đoàn thẩm định. Trường hợp thẩm định không đạt sẽ trả hồ sơ ,cơ sở khắc phục và nộp lại hồ sơ mới

DỊCH VỤ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA “CHUỖI SẢN PHẨM THỦY SẢN AN TOÀN”

giấy chứng nhận an toàn thủy sản

 • Tiếp nhận tài liệu, thông tin của khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí và toàn diện các vấn đề pháp lý, các điều kiện và trình tự thủ tục đăng ký chuỗi sản phẩm thủy sản an toàn:. Theo các quy định hiện nay thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT, 15/2012/TT-BYT.
 • Khảo sát cơ sở, tư vấn và cùng doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: sắp xếp quy trình chế biến, dụng cụ, trang thiết bị, điều kiện trần, trường, nền….của cơ sở phù hợp điều kiện nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh, chế biến chuỗi sản phẩm thủy sản an toàn.
 • Cung cấp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính: sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi chế biến, sổ lưu mẫu,,….
 • Sắp xếp lớp học về tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh chuỗi sản phẩm thủy sản an toàn và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Tư vấn và hướng dẫn khám sức khỏe theo Thông Tư 14/2013/TT-BYT yêu cầu của Bộ Y Tế (Khi doanh nghiệp có nhu cầu).
 • Hỗ trợ tiếp đoàn thẩm định cơ sở cùng với doanh nghiệp.
 • Ra giấy và nhận giấy chứng nhận, sau đó gửi về cho khách hàng

Khách Hàng Chỉ Cần Cung Cấp

 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh thủy sản.
 • Thẻ tập huấn và khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Giấy công bố hợp quy; hoặc Giấy công bố phù hợp quy định; hoặc Giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm (đối với sản phẩm là thành phẩm.)
 • Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi.
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa các đối tác tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoặc giấy chứng nhận/chứng chỉ VietGAP hoặc tương đương (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có.)
  Trường hợp thiếu giấy tờ, hoặc chưa có Fosi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng.

Thời Gian Thực Hiện

 • Từ 1 – 5 ngày FoSi sẽ tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện cơ sở,….soạn hồ sơ gửi doanh nghiệp ký, nộp cơ quan chức năng và đóng toàn bộ chi phí nhà nước.
 • Sau 10 – 20 ngày đoàn thẩm định xuống thẩm định tại cơ sở và có biên bản đạt (Fosi tiếp đoàn cùng doanh nghiệp)
 • Từ 10 – 15 ngày sau nhận giấy chứng nhận và gửi cho khách hàng.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi Mr Mạnh: 0918 828 875 hoặc Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - 0909 228 783 để được tư vấn miễn phí về cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tham gia chuỗi sản phẩm thủy sản an toàn theo quy định hiện hành và các dịch vụ tốt nhất liên quan đến sản xuất, kinh doanh chuỗi sản phẩm an toàn…
FOSI: Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng nhận an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm...


FOSI cam kết dịch vụ: Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi


Chi tiết vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSIĐịa Chỉ: 232/7 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Hotline ATTP: 0918 828 875

Phản ánh dịch vụ: 0981 828 875Điện Thoại: (028) 6682 7330 - (028) 6682 7350

Hotline CBSP: 0909 898 783

Email: info@fosi.vn

a

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Xem thêm...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

GIẤY PHÉP KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ !!