Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Phương Tiện Truyền Hình, Truyền Thanh

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm.

giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình

Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Phương Tiện Truyền Hình – Ảnh Minh Họa

 

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh:

– Phải có đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên mỹ phẩm
  • Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu chưa thể hiện trên tên sản phẩm)
  • Lưu ý khi sử dụng (nếu có)
  • Tất cả các thông tin trên phải được đọc to, rõ ràng Trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung trên thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo phải đủ lớn đảm bảo rõ rang, dễ đọc

 

Hồ sơ đăng k