1. Tôi nhập mỹ phẩm từ Hàn Quốc về muốn công bố lưu hành mỹ phẩm thì phải chuẩn bị những giấy tờ gì?
 2. Thủ tục hợp thức hóa lãnh sự như thế nào?
 3. Nội dung thư ủy quyền như thế nào?
 4. CA phải thể hiện nội dung gì?
 5. Nội dung Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) gồm những nội dung gì?
 6. Sản xuất mỹ phẩm trong nước cần điều kiện gì?
 7. Mỹ phẩm trong nước công bố ở đâu?
 8. Quảng cáo tờ rơi mỹ phẩm ở đâu?
 9. Công ty sản xuất không cung cấp được CFS vậy tôi phải làm sao có thể nhập hàng về Việt Nam được.
 10. Một số chỉ tiêu trong CA vượt quá sự cho phép của cục dược mà sản phẩm được lưu hành tự do vậy tôi phải làm sao để nhập hàng về?
 11. Tôi xách tay mỹ phẩm từ Mỹ về thì có cần phải công bố không, thủ tục như thế nào?
 12. Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm có được công bố chung hay không?
 13. Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau có đựơc công bố chung hay không?
 14. Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói có đựơc công bố chung hay không?