THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu còn nhiều bất cập

Nhiều bất cập, tồn tại vừa được Thanh tra Bộ Y tế chỉ ra qua thanh tra việc thực hiện các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thực phẩm nhập khẩu tại Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm lưu hành không giống tên trên hồ sơ

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác kiểm nghiệm thực phẩm, kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu đã được Viện Y tế công cộng quan tâm, triển khai thực hiện cơ bản theo đúng các quy định của Luật ATTP và của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, việc ghi chép thông tin trên các phiếu trong quy trình kiểm nghiệm chưa đầy đủ hoặc chưa hoàn toàn chính xác; cụ thể như: Không có thông tin số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm, kể cả các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn đã có đầy đủ những thông tin này trên bao bì.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, khoảng 10% hồ sơ kiểm tra không đầy đủ chữ ký của người đăng ký tại phiếu nhận mẫu hoặc người gửi, người nhận mẫu tại phiếu gửi mẫu đến la bô. 10% hồ sơ được kiểm tra (phổ biến hơn đối với sản phẩm có tiếng nước ngoài) ghi tên sản phẩm không hoàn toàn phù hợp với tên sản phẩm trong hồ sơ công bố.

Đối với các hợp đồng kiểm nghiệm với nhà thầu phụ, ghi ngày kiểm nghiệm là ngày gửi mẫu đi nhà thầu phụ để đăng ký kiểm nghiệm.

Năm 2014, Viện chưa báo cáo ngay về cơ quan quản lý đối với các mẫu giám sát không đạt chất lượng ATTP theo quy định. Hóa chất xét nghiệm bảo quản tại kho chưa được sắp xếp hợp lý.

Qua kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu tại 13 cơ sở cho thấy vẫn còn 3 cơ sở chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. 1/13 cơ sở bán sản phẩm khi chưa có giấy thông báo kết quả đối với lô hàng nhập khẩu.

Theo báo cáo của Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh, hiện nay còn một số bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về kiểm nghiệm ATTP và kiểm tra Nhà nước về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm nhập khẩu.

Liên quan đến thu phí quản lý ATTP và phí kiểm nghiệm vệ sinh ATTP tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC tại biểu số 2, mức thu phí quản lý ATTP quy định nội dung khoản thu “phí kiểm tra Nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm phí kiểm nghiệm), cột đơn vị tính “1 lần/lô sản phẩm” là không phù hợp (đề nghị sửa thành “1 lần/ lô hàng”).

Tại biểu số 2, mức thu phí quản lý ATTP quy định nội dung khoản thu “phí kiểm nghiệm theo phương thức kiểm tra chặt (kiểm nghiệm toàn diện) về chất lượng hàng hóa đối với sản phẩm nhập khẩu, mức thu theo phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu thực tế”, đề nghị quy định rõ hơn đối với sản phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thường có thu phí kiểm nghiệm hay không?

Tại biểu số 3, mức thu phí kiểm nghiệm vệ sinh ATTP, đề nghị tách các chỉ tiêu thực phẩm và nước thành 2 nhóm; sắp xếp trật tự và không trùng lặp các chỉ tiêu; xem lại các phương pháp đã hết hiệu lực và có thể xem xét áp dụng một số phương pháp dùng chung cho các phòng thí nghiệm.

Kết quả kiểm tra trái ngược nhau

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra Nhà nước về ATTP đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chưa có sự kết nối thông tin giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và giữa cơ quan kiểm tra chuyên ngành với Hải quan. Vì vậy đã xảy ra tình trạng lô hàng nhập khẩu khi kiểm tra tại cơ quan kiểm tra chuyên ngành có kết quả không đạt yêu cầu nhập khẩu, doanh nghiệp chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm tra chuyên ngành khác để kiểm tra và có kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu. Đối với tình trạng này, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và cơ quan Hải quan không thể kiểm soát và chỉ phát hiện khi doanh nghiệp xuất trình kết quả kiểm tra.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra Nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu. Đồng thời đề nghị Cục ATTP nghiên cứu, rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến phí quản lý ATTP và phí kiểm nghiệm vệ sinh ATTP quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC và những bất cập liên quan đến công tác kiểm tra Nhà nước về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu.

Thanh tra Bộ Y tế cũng đề nghị Cục ATTP tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, xây dựng hệ thống thông tin, liên lạc giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành nhằm thông báo, cập nhật kịp thời các lô hàng có kết quả kiểm tra chuyên ngành không đạt yêu cầu nhập khẩu.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục theo dõi, giám sát các cơ sở thực phẩm đã được kiểm tra, xác minh có những tồn tại, vi phạm. Trong trường hợp cơ sở không thực hiện biện pháp khắc phục hoặc có những vi phạm mới, đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thanhtra.com.vn

2016-11-07T14:25:06+00:00 Categories: Tin an toàn thực phẩm, Tin tức|

a

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHÂT LƯỢNG

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Xem thêm...

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

GIẤY PHÉP KINH DOANH

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

GIẤY PHÉP KHÁC

error: Nội dung được bảo vệ !!