công bố mỹ phẩm

Tag archive for ‘giấy phép quảng cáo mỹ phẩm’

Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm, Hội Thảo, Sự Kiện Giới Thiệu Mỹ Phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: là hội nghị để giới thiệu hoặc thảo luận chuyên đề với người tiêu dung về các vấn đề chuyên sâu […]

Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Phương Tiện Truyền Hình, Truyền Thanh

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm.   Nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh: – Phải có đầy đủ các thông tin sau: Tên mỹ phẩm Tính năng, công […]

Giấy Phép Quảng Cáo Mỹ Phẩm Trên Báo Chí, Tờ Rơi

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm.   Nội dung quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi: – Phải có đầy đủ các thông tin sau: Tên mỹ phẩm Tính năng, công dụng (nêu […]

Menu Title