“Hô biến” mắt 1 mí thành 2 mí cực đơn giản

Kẻ viền mắt Hãy tạo đường viền mí mắt bằng chì màu sẫm, kẻ đậm dần về phía đuôi mắt. Hãy tạo đường viền mí mắt bằng chì màu sẫm, kẻ đậm dần về phía đuôi mắt. Sử dụng màu chì đen và nâu sẫm kết hợp là phổ biến dùng chung cho các màu […]