Quảng Cáo Mỹ Phẩm

Quảng cáo mỹ phẩm: là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng mỹ phẩm. Tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền quảng cáo về mỹ phẩm do mình sản xuất và phân phối. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các […]